Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

ברוכים הבאים לעמוד המכרזים של דנטל צ׳אקיר
לחצו על תמונת מוצר פעיל המסומנת בצבע ירוק
שלחו את הצעתכם בטופס - המחיר הגבוה זוכה! 

מכשיר פלטות פוספור cs 7600
מכשיר פלטות פוספור cs 7600
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

28000 ש"ח

14900 ש"ח

17900 ש"ח

10

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

מכשיר פלטות פוספור 7200 cs
מכשיר פלטות פוספור 7200 cs
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

18900 ש"ח

9900 ש"ח

14900 ש"ח

15

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

מערכת קאד קאם מרפאתית
מערכת קאד קאם מרפאתית
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

287000 ש"ח

187000 ש"ח

201000 ש"ח

13

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

תוכנת exocad כולל 13 מודולים
תוכנת exocad כולל 13 מודולים
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

33000 ש"ח

20000 ש"ח

26000 ש"ח

13

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

מחרטה 5 צירים יבשה
מחרטה 5 צירים יבשה
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

138000 ש"ח

77000 ש"ח

97500 ש"ח

11

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

תוכנת exocad בסיסית
תוכנת exocad בסיסית
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

15800 ש"ח

9800 ש"ח

12300 ש"ח

10

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

סורק אינטראאורלי cs 3700
סורק אינטראאורלי cs 3700
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

139900 ש"ח

79000 ש"ח

101500 ש"ח

16

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

סנסור דיגיטלי RVG 142
סנסור דיגיטלי RVG 142
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

13900 ש"ח

6900 ש"ח

8900 ש"ח

12

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

סורק שולחני Map 600
סורק שולחני Map 600
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

60000 ש"ח

32000 ש"ח

39500 ש"ח

10

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

מכשיר פנורמי cs 8100
מכשיר פנורמי cs 8100
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

62900 ש"ח

36000 ש"ח

46500 ש"ח

14

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

מחרטה 5 צירים יבשה/רטובה
מחרטה 5 צירים יבשה/רטובה
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

178000 ש"ח

97000 ש"ח

122000 ש"ח

10

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

תוכנת exocad Chairside
תוכנת exocad Chairside
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

15800 ש"ח

9800 ש"ח

9800 ש"ח

9

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

סורק אינטראאורלי cs 3600
סורק אינטראאורלי cs 3600
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

107000 ש"ח

59000 ש"ח

75100 ש"ח

14

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

סנסור דיגיטלי RGV 5200
סנסור דיגיטלי RGV 5200
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

18900 ש"ח

9900 ש"ח

12900 ש"ח

11

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

סורק שולחני Map 200
סורק שולחני Map 200
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

29000 ש"ח

17900 ש"ח

21000 ש"ח

10

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

סיטי משולב פנורמי cs 8100 3d
סיטי משולב פנורמי cs 8100 3d
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

179000 ש"ח

89000 ש"ח

170000 ש"ח

12

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

תוכנת exocad כולל 7 מודולים
תוכנת exocad כולל 7 מודולים
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

23000 ש"ח

14000 ש"ח

17500 ש"ח

12

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך:

תכנון שתלים וסדים כירורגים
תכנון שתלים וסדים כירורגים
פעיללאפעיל-07.png
פעיללאפעיל-06.png

15800 ש"ח

9800 ש"ח

11300 ש"ח

8

מחיר רגיל:

מחיר התחלתי:

הצעת מחיר אחרונה:

מס׳ ההצעות עד כה:

המכרז יסתיים בתאריך: