Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

תוכנת exocad כולל 13 מודולים

תוכנת exocad כולל 13 מודולים

התוכנה הבסיסית של אקסוקאד כולל 13 מודולים:
1. ארטיקולטור וירטואלי

2. זמניות

True Smile .3

4. סיפרית שיניים

5. שתלים

6. ברים

7. דייקום ויואר

8. מודלים

9. עיצוב חיוך דיגיטלי

10. תותבות שלמות 11. תותבות חלקיות

Jaw Motion .13 Bite Splint .12

1000 ש"ח

למוצר זה נא הגישו הצעות במדרגות של

פתיחת המכרז בתאריך:

סגירת המכרז בתאריך:

33000 ש"ח

מחיר רגיל:

20000 ש"ח

מחיר התחלתי למכרז:

26000 ש"ח

ההצעה האחרונה: 

הקלידו ספרות ללא פסיקים 

תוכנת exocad כולל 13 מודולים

המכרז סגור כעת

הצעתך נשלחה בהצלחה

שגיאה - טקסט זה לא אמור להופיע