Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

נבחרת החלומות של
סורק אינטראאורלי ומחרטה

זרימת עבודה אידיאלית במרפאה אסתטיקה ודיוק משתלבים בפגישה אחת או שתיים במרפאה

  • המערכת המשולבת המצליחה ביותר בעולם

  • מימשק פשוט להטמעה קלה בכל מרפאת שיניים

  • תוכנת עיצוב  EXOCAD , התוכנה המובילה בעולם הדנטלי-דיגיטלי

שילוב טכנולוגי שממנו נהנים כולם: הרופא, צוות המרפאה והמטופל. שילוב מנצח של הסורק האינטראאורלי CS3700, תוכנת העיצוב של EXOCAD יחד עם מחרטות Ceramill 


מביא את זרימת העבודה האידיאלית למרפאה. 
עבודות גמורות ומדויקות בזמן קצר אצלך במרפאה

  • Facebook

כתובת:

רחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה 46722

טלפון: 09-9597400  פקס: 09-9597401
דוא"ל: chakir@dentalchakir.co.il

© 2016 דנטל צ'אקיר בע"מ

לקבלת מבצעים ישירות למייל :