Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
נבחרת החלומות-26.png

נבחרת החלומות של
סורק אינטראאורלי ומחרטה

זרימת עבודה אידיאלית במרפאה אסתטיקה ודיוק משתלבים בפגישה אחת או שתיים במרפאה

  • המערכת המשולבת המצליחה ביותר בעולם

  • מימשק פשוט להטמעה קלה בכל מרפאת שיניים

  • תוכנת עיצוב  EXOCAD , התוכנה המובילה בעולם הדנטלי-דיגיטלי

שילוב טכנולוגי שממנו נהנים כולם: הרופא, צוות המרפאה והמטופל. שילוב מנצח של הסורק האינטראאורלי CS3700, תוכנת העיצוב של EXOCAD יחד עם מחרטות Ceramill 


מביא את זרימת העבודה האידיאלית למרפאה. 
עבודות גמורות ומדויקות בזמן קצר אצלך במרפאה