Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מערכת קאד קאם למרפאת שיניים, במה לבחור: 4 צירים או 5 צירים?

מאמר מאת בן סינא חביב, טכנאי שיניים מייסטר, ראש מחלקת הקאד קאם בדנטל צ'אקיר

כאשר מוצע לרופא לרכוש מערכת קאד קאם למרפאה, במה כדאי לבחור, במחרטה 4 צירים רטובה (PL900S , של אמאן גירבך) או במחרטה 5 צירים יבשה/רטובה ( Ceramill Motion 2, של אמאן גירבך)

PL900 S 4 axis

PL900 S 4 axis 

Ceramill Motion 2

Ceramill Motion 2 5 axis

אחד הפרמטרים החשובים שיעזרו לרופא בהחלטה הוא: התאמה לצרכי המרפאה בהווה ובעתיד.
 
ההבדל בין 4 ל 5 צירים:
ההבדל הגדול ביותר בין מחרטה 5 צירים ל 4 צירים היא היכולת לעשות undercuts. אם הרופא מבצע עבודות מוברגות ע״ג שתלים, אם הוא זקוק למבנים אינדיבידואלים, אם הוא מעוניין שהלמינייטס יהיו מדויקים יותר - עליו לבחור במחרטה של 5 צירים.
חשיבות נוספת בבחירת 5 צירים קשורה לזמן החריטה, לאורך חיי המחרטה ולכמות החומר שמשתמשים בו. ב 4 צירים צריך לבחור עבור חריטת כתר, בדיסק עבה יותר מאשר ב 5 צירים, כי במחרטה של 4 צירים האופציה לסובב  את הכתר ולשפר זווית בתוך הדיסק לא קיימת.
מחרטת 5 צירים מגיעה בחריטה לאיזורים קשים הנמצאים תחת אנדרקטים.
 
התפיסה המוטעית:
נראה שיש טעות בתפיסה שיש הבדל מהותי כאשר מדובר באנטומיה של הכתר. כאשר מדובר באנטומיה, יש באמת הבדל קטן מאוד בין 4 ו 5-צירים. הרופא יכול להסתכל על הכתר ורק הקפדנים מבין הרופאים יוכלו להבחין בהבדלים באנטומיה בין כתר שנחרט במחרטת 4 צירים לבין זה שנחרט ב 5 צירים.
 
אז איך להחליט?
הרבה מעבודות השיקום במרפאה הן עבודות קטנות, אינליי ו אונליי שיכולות להיחרט בהצלחה במחרטה 4 צירים. השאלה שהרופא צריך לשאול עצמו היא היכן נמצאת המרפאה שלו היום והיכן הוא רוצה שהיא תהיה מחר? אם 85% עד 90% של מהעבודות במרפאה הן כתרים בודדים והוא מצפה שזה יישאר כך, אז מחרטה  4 צירים תתאים לצרכים שלו. אולם אם הרופא עושה במרפאה גם עבודות מוברגות, למינייטס ומקרים מורכבים יותר, אז מחרטה של 5 צירים היא המחרטה המתאימה.
 
 
לסיכום: אם הרופא אינו רוצה להיות מוגבל בסוגי העבודות והוא מעונין לצפות פני העתיד של מרפאתו, ההחלטה הופכת לפשוטה יותר.

 

bottom of page