Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

חברת CARESTREAM

לוגו קרסטרים

​חברת דנטל צ'אקיר מייצגת בישראל ומשמשת מזה שנים רבות כיבואנית ומשווקת של כל מוצרי חברת קרסטרים Carestream Kodak Dental Systems.

חברת Carestream רכשה את הפעילות הרפואית של קודאק (Kodak Medical & Dental) בשנת 2006 לרבות הפטנטים, מפעלי  הייצור  ופעילות  המחקר  והפיתוח ברחבי העולם.

חברת Carestream מייצרת את כל מגוון מוצרי ההדמיה הדנטליים: רנטגן פריאפיקלי, מצלמות אינטראאורליות, סורק אינטראאורלי, מחרטה דנטלית, סנסורים, מכשירי פלטות פוספור, מכשירים פנורמיים וצפלומטרים ומכשירי סיטי.
לחברה ניסיון של 100 שנה בהדמיה דנטלית והיא מפתחת ומייצרת את כל המכשירים במפעלי ייצור שבבעלותה המלאה בסטנדרטים האיכותיים הגבוהים ביותר.

לחצו על כל תמונת מוצר בכדי לקבל פרטים נוספים

bottom of page