Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

הוראות להגשת הצעות למכרזים

בעמוד המכרזים הראשי מופיעים 18 המוצרים המשתתפים במכרזים.

מתחת לכל מוצר מופעים:

 • מכרז פעיל: סרט ירוק, מכרז לא פעיל: סרט אדום

 • המחיר הרגיל  - מחיר המוצר טרם תקופת הקורונה. 

 • מחיר התחלתי - מחיר בסיס ממנו ניתן לעלות מחיר (על פי מדרגות)

 • הצעת מחיר אחרונה - רק במכרז פעיל ניתן לראות את ההצעה האחרונה שהוצעה - המחירים מתעדכנים.

 • מספר הצעות שהוגשו עד כה (תזכורת: המכרז יאושר רק עם מינימום 10 הצעות)

 • תאריך סיום המכרז - רלוונטי למכרז פעיל - על מנת לראות מתי יתחיל המכרז - הכנסו לעמוד המוצר.  

​כיצד מציעים?
 1. לחצו על תמונת המוצר - הלחיצה תוביל לדף המוצר ובו פרטים נוספים על המוצר, סכום מדרגת המוצר (שיופיע באדום מודגש) ולחצן השולח לאתר היצרן. ע״מ לחזור לעמוד המוצר לחצו על חלון עמוד המוצר.

 2. מלאו את הפרטים בטופס הגשת ההצעות ושלחו את הצעתכם.

 3. שימו לב! ניתן להגיש הצעות עם המחיר הבסיסי או גבוה ממנו, רק לפי מדרגת המוצר.

 4. כל מציע יכול להציע מספר הצעות.

 5. שימו לב במידה וכל ההצעות תשארנה על המחיר ההתחלתי המכרז יפסל.

 6. ההצעה הגבוהה ביותר עם סיום המכרז - זוכה.

 7. באם כל ההצעות תהיינה זהות (מעל המחיר ההתחלתי) או באם תהיינה מספר הצעות זהות במחיר הגבוה שיזכה, תיערך הגרלה שבה ייבחר הזוכה. 

מומלץ להכנס דרך דפדפן כרום.

מומלץ לרענן מידי פעם את הדף ע״מ לראות את המחירים המתעדכנים און ליין.

bottom of page