Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מחרטה 5 צירים יבשה

מחרטה 5 צירים יבשה

Mikro 5X

מחרטה 5 צירים יבשה

 

הולדרים 71, 98

פתוחה לקבלת קבצי STL מכל הסורקים השולחניים והאינטראאורלים הפתוחים

 

אמינה ומדויקת עם תוכנת חריטה ידידותית

 

לכל סוגי העבודות

לכל סוגי הזירקוניות, PMMA וכרום קובלט רך

2500 ש"ח

למוצר זה נא הגישו הצעות במדרגות של

פתיחת המכרז בתאריך:

סגירת המכרז בתאריך:

138000 ש"ח

מחיר רגיל:

77000 ש"ח

מחיר התחלתי למכרז:

97500 ש"ח

ההצעה האחרונה: 

הקלידו ספרות ללא פסיקים 
הגשת הצעה

מחרטה 5 צירים יבשה

המכרז סגור כעת

הצעתך נשלחה בהצלחה

שגיאה - טקסט זה לא אמור להופיע

bottom of page