Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

סורק אינטראאורלי cs 3600

סורק אינטראאורלי cs 3600

סורק אינטראאורלי מהיר ו״חכם״

מדויק ומהיר גם בסריקת לסתות שלמות

3 תוכניות סריקה: שיקום, שתלים, אורתו

3 טיפים מתחלפים בגדלים שונים הניתנים לסיטרול באוטוקלב

כולל 5 שנות אחריות.

2000 ש"ח

למוצר זה נא הגישו הצעות במדרגות של

פתיחת המכרז בתאריך:

סגירת המכרז בתאריך:

107000 ש"ח

מחיר רגיל:

59000 ש"ח

מחיר התחלתי למכרז:

75100 ש"ח

ההצעה האחרונה: 

הקלידו ספרות ללא פסיקים 
הגשת הצעה

סורק אינטראאורלי cs 3600

המכרז סגור כעת

הצעתך נשלחה בהצלחה

שגיאה - טקסט זה לא אמור להופיע

bottom of page