Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סורק אינטראאורלי cs 3600

סורק אינטראאורלי מהיר ו״חכם״

מדויק ומהיר גם בסריקת לסתות שלמות

3 תוכניות סריקה: שיקום, שתלים, אורתו

3 טיפים מתחלפים בגדלים שונים הניתנים לסיטרול באוטוקלב

כולל 5 שנות אחריות.

2000 ש"ח

למוצר זה נא הגישו הצעות במדרגות של

פתיחת המכרז בתאריך:

סגירת המכרז בתאריך:

107000 ש"ח

מחיר רגיל:

59000 ש"ח

מחיר התחלתי למכרז:

75100 ש"ח

ההצעה האחרונה: 

הקלידו ספרות ללא פסיקים 

סורק אינטראאורלי cs 3600

המכרז סגור כעת

  • Facebook

כתובת:

רחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה 46722

טלפון: 09-9597400  פקס: 09-9597401
דוא"ל: chakir@dentalchakir.co.il

© 2016 דנטל צ'אקיר בע"מ

לקבלת מבצעים ישירות למייל :