Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page

מכשיר פלטות פוספור cs 7600

מכשיר פלטות פוספור cs 7600

מכשיר פלטות פוספור היחידי עם פלטות חכמות
מתאים למרפאה גדולה בעלת מספר חדרים

רזולוציה אמיתית 17l/mm

זכרון פנימי ומסך מובנים
זיהוי המצולם וזיהוי החדר בו בוצע הצילום

1000 ש"ח

למוצר זה נא הגישו הצעות במדרגות של

פתיחת המכרז בתאריך:

סגירת המכרז בתאריך:

28000 ש"ח

מחיר רגיל:

14900 ש"ח

מחיר התחלתי למכרז:

17900 ש"ח

ההצעה האחרונה: 

הקלידו ספרות ללא פסיקים 
הגשת הצעה

מכשיר פלטות פוספור cs 7600

המכרז סגור כעת

הצעתך נשלחה בהצלחה

שגיאה - טקסט זה לא אמור להופיע

bottom of page