CS 7600 מכשיר פלטות פוספור

CS 7600 מכשיר פלטות פוספור

CS 7200 מכשיר פלטות פוספור

CS 7200 מכשיר פלטות פוספור

CS 8100 מכשיר פנורמי

CS 8100 מכשיר פנורמי

CS 8100 3D סיטי משולב פנורמי

CS 8100 3D סיטי משולב פנורמי

RVG 142 סנסור דיגיטלי

RVG 142 סנסור דיגיטלי

CS 3700 סורק אינטראאורלי

CS 3700 סורק אינטראאורלי

CS 3600 סורק אינטראאורלי

CS 3600 סורק אינטראאורלי

CS 5200 סנסור דיגיטלי

CS 5200 סנסור דיגיטלי

מחרטה 5 צירים יבשה/רטובה

מחרטה 5 צירים יבשה/רטובה

מחרטה 5 צירים יבשה

מחרטה 5 צירים יבשה

Map600 סורק שולחני

Map600 סורק שולחני

Map200 סורק שולחני

Map200 סורק שולחני

מערכת קאד קאם מרפאתית

מערכת קאד קאם מרפאתית

תכנון שתלים וסדים כירורגים Exoplan

תכנון שתלים וסדים כירורגים Exoplan

למרפאה exocad Chairside תוכנת

למרפאה exocad Chairside תוכנת

תוכנת אקסוקאד הבסיסית

תוכנת אקסוקאד הבסיסית

תוכנת אקסוקאד + 13 מודלים

תוכנת אקסוקאד + 13 מודלים

תוכנת אקסוקאד + 7 מודלים

תוכנת אקסוקאד + 7 מודלים

  • Facebook

כתובת:

רחוב גלגלי הפלדה 11, הרצליה 46722

טלפון: 09-9597400  פקס: 09-9597401
דוא"ל: chakir@dentalchakir.co.il

© 2016 דנטל צ'אקיר בע"מ

לקבלת מבצעים ישירות למייל הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו: