Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

אנו באים להדגמה – רופאי שיניים עושים מצווה!

כתר זירקוניה במתנה –סיוע דנטלי לנזקק

אנו באים להדגמה – רופאי שיניים עושים מצווה! כתר זירקוניה במתנה –סיוע דנטלי לנזקק
במסגרת הדגמות שאנו עורכים במרפאות של מערכות CAD/CAM למרפאות שיניים,
אנו מציעים לרופא לבחור מטופל מתאים, הרופא יבצע, (בהדרכתנו) סריקה דיגיטלית בפה המטופל עם הסורק האינטראאורלי 3600 CS ואנו נשלח לרופא את העבודה הגמורה מוכנה להדבקה בפה המטופל כעבור מספר ימים.
אנו כמובן לא ניגבה תשלום עבור הכתר והעבודה.
רופאי שיניים המעוניינים להשתתף במיזם "כתר זירקוניה במתנה –סיוע דנטלי לנזקק"
ולעשות מצווה, נא להתקשר לתיאום או לקבלת פרטים למיטל: 052-6220747
הסריקה תתבצע ע"י הרופא  בהדרכת נציג מחלקת הקאד קאם של דנטל צ'אקיר,חומר הגלם והחריטה (AMANN GIRRBACH) יתרמו ע"י דנטל צ'אקיר
אנו באים להדגמה – רופאי שיניים עושים מצווה! כתר זירקוניה במתנה –סיוע דנטלי לנזקק
אנו באים להדגמה – רופאי שיניים עושים מצווה! כתר זירקוניה במתנה –סיוע דנטלי לנזקק
amann girrbach
לוגו דנטל צאקיר