Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
סנסור דיגיטלי 5200
תכונות ויתרונות:
  • שדה לכידה משתנה בהתאם לצורך כולל 2 לסתות ואף אוזן גרון 

  • מותאם לכל הבדיקות הנדרשות

  • עיצוב קומפקטי והפעלה ידידותית המאפשרת להציבו בכל מכון ומרפאות פה ולסת.

  • משולב סיטי יחד עם פנורמי איכותי

  • תואם DICOM מתממשק עם תוכנות חיצוניות:
    Nobel Guide, Simplant, SureSmile

  • ניתן לסרוק מטבעים ולקבל קבצי STL ולשלחם למעבדה
    ולמרכזי יצור וחריטה.

 

CS 9300
מכשיר סיטי משולב פנורמי

CS 9300 מכשיר משולב פנורמי ייעודי למכונים ומרפאות פה ולסת.
 

שדה לכידה משתנה מ- 5X5 ס"מ ועד 10X10 ס"מ בדגם Select ומ-5X5 ס"מ עד 13.5X17 ס"מ בדגם Premium המכשיר מכסה את כל האפליקציות הקליניות הנדרשות. קל מאוד לתפעול, לכוונון שדה הלכידה והרזולוציה בהתאם לפרוצדורה הנדרשת.רמת קרינה מותאמת לגודל השדה, הנמוכה ביותר מבין מכשירי הסיטי עם שדות לכידה דומים.
מפרט טכני 5200
מפרט טכני 5200