Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
מתכוננים לרכוש סורק אינטראאורלי? בודקים לפני שמחליטים – 6 שאלות ותשובות
לפרקטיטקה של שימוש יומיומי בסורק 
השאלות החשובות:
  • האם הסורק נוח או מסורבל?
  • איך מסטרלים את הסורק בין פציינט לפציינט?
  • האם מתהווים אדים על הסורק בשעת הסריקה?
  • מה קורה אם נוגעים בשיניים תוך כדי סריקה?
  • האם ניתן לשלוח קבצי הסריקה לצד ג׳ לחריטה או לעיצוב?
  • האם יש לעשות קליברציה לסורק?
להלן התשובות לשאלות הללו שיעזרו לכם בבחירת סורק למרפאה: