Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
  • מחרטת 5 צירים יבשה או/ו רטובה

  • מחרטה פתוחה מקבלת קבצי STL  מכל הסורקים האינטראאורלים והשולחניים הפתוחים.

  • חורטת את כל סוגי העבודות: כתר בשעה במרפאה (חומרים גלס סרמיים כולל EMAX), כתרים בודדים ועד גשרים זמניים תוך שעה שעתיים, כתרים בודדים ועד גשרים טוטליים

  • אופציה: הולדר אוניברסלי לבלנקים עגולים 98 מאפשר שימוש בבלנקים של כל היצרנים קבועים מודבקים ומוברגים קבועים מזירקוניה ומכרום קובלט, למינייטס, אינליי, אונליי.

  • חריטה של כל סוגי החומרים: זירקוניה, PMMA כרום קובלט, פולימרים אקריליים, חומרים גלס סרמיים כולל EMAX שעווה.

  • דיוק ואיכות קבועים לאורך כל תהליך העבודה במחרטה אמינה ביותר והתוצאה: עבודות גמורות ומדויקות תוך זמן קצר והכל בתחומי המרפאה.

CAD/CAM 
מחרטת 5 צירים יבשה 2 CERAMILL MOTION

עבודות גמורות ומדוייקות בזמן קצר אצלך במרפאה

Technical Specifications מפרט טכני