Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 

CAD/CAM 
מחרטת 4 צירים יבשה
ceramill mikro

מחרטה קטנת מיימדים וקומפקטית

עבודות גמורות מדוייקות בזמן קצר אצלך במרפאה! חסכונית ואמינה.

המחרטות של                     בשילוב
הסורק האינטראאורלי של

  • חסכונית: 

מחרטת 4 צירים יבשה, חסכונית ביותר, יחס עלות/תועלת הגבוה ביותר בשוק.
 

  • מקבלת קבצי STL:
    מקבלת קבצי STL מכל הסורקים הפתוחים, סורקים אינטראאורלים וסורקים שולחניים.

 

  • מתאימה למרפאות בינוניות וגדולות:

מחריטה - מכתר בשעה במרפאה( מחומרי hybrid ceramics), כתר או גשר זמני( מחומרים פולימרים אקריליים) ועד כתרים וגשרים טוטאלים מזירקוניה ומכרום קובלט תוך 24 שעות.

  • הולדר אוניברסלי לבלנקים עגולים 98, מאפשר שימוש בבלנקים לכל היצרנים.

 

  • חריטה של רוב סוגי החומרים:

זירקונייה, PMMA, כרום קובלט, שעווה, HYBRID CERAMICS, פולימרים אקרילים, חומרים קומפוזיטיים.

 

  • דיוק ואמינות:

דיוק ואיכות קבועים לאורך תהליך העבודה במחרטה האמינה ביותר והתוצאה: עבודות גמורות ומדוייקות תוך זמן והכל בתחומי המרפאה.

Technical Specifications מפרט טכני