Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
1/6

חברת KerrHawe 

חברת HAWE KERR  לשעבר HAWE NEOS  הינה חברת בת של חברת KERR. החברה שמה לה למטרה לייצר כלים ומכשירים שמטרתם הקלה על עבודת הרופא. בהתבסס על הרצונות וה"חלומות" של רופאי שיניים מייצרת החברה כלים ותכשירים ייחודיים העוזרים לרופאי השיניים בעבודה היומיומית שלו.